• امروز : دوشنبه - ۴ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 24 June - 2024
5

راهپیمایی باشکوه ودشمن شکن یوم الله ۲۲بهمن مردم شهید پرور سنندج

  • کد خبر : 1545
  • 11 فوریه 2024 - 21:33
راهپیمایی باشکوه ودشمن شکن  یوم الله ۲۲بهمن مردم شهید پرور سنندج

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپور نماینده ولی فقیه ورئیس عقیدتی سیاسی وپشتیبانی نیروهای مسلح درراهپیمایی باشکوه مردم شهیدپرور سنندج گفت:عرض سلام وادب واحترام دارم خدمت همه شما عزیزان وبزرگواران ،مردم شریف وولایتمدارکردستان امروز این توفیق را پیدا کردیم تا در۲۲بهمن ماه ۱۴۰۲دراجتماع پرشورشما درشهرسنندج حضور پیدا کنیم تا این جشن پیروزی را گرامی بداریم قرآن کریم […]

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپور نماینده ولی فقیه ورئیس عقیدتی سیاسی وپشتیبانی نیروهای مسلح درراهپیمایی باشکوه مردم شهیدپرور سنندج گفت:عرض سلام وادب واحترام دارم خدمت همه شما عزیزان وبزرگواران ،مردم شریف وولایتمدارکردستان امروز این توفیق را پیدا کردیم تا در۲۲بهمن ماه ۱۴۰۲دراجتماع پرشورشما درشهرسنندج حضور پیدا کنیم تا این جشن پیروزی را گرامی بداریم قرآن کریم می فرماید یاوری کنید برای مردم ازروزهای خدایی روز های که خداوند متعال برملت ایران منت نهادوآنها را به پیروزی رساند ومن یاد آوری می کنم ازآن روزهای انقلاب ،از روزهایی که مردم درسراسرایران اسلامی حضورپیدا می کردندومشت های خودشان را گره می کردند وهمه یک چیزرا فریاد می زدندومی خواستند وآن این بود استقلال ،آزادی ،جمهودی اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپور ادامه داد وبیان کرد:خداوند متعال ملت ایران راپیروز کردچرا می  گفتنداستقلال می خواهیم برای این بودکه  کشوروابسته بود و سران این کشوروابسته به اجانب وبیگانگان بودند واین بیگانگان بودند که برای ما آنچه انتخاب می کردند شاه ،نخست وزیر،نمایندگان مجلس و هرکسی که به بیگانگان نزدیکتربود اورابعنوان مسئول می گماردند و انتخاب می کردندما گفتیم که می خواهیم مستقل باشیم وروی پای خودمان بایستیم ونمی خواهیم نوکرباشیم.

نماینده ولی فقیه ورئیس عقیدتی سیاسی وپشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه نعمت استقلال نعمت بزرگی است تصریح کرد: خواهران وبرادران گرامی این نعمت خدارا قدربدانیدواز آن محافظت بکنیم ما گفتیم  حاکمیتمان اسلامی و قانونی که براین کشورحاکم می شود اسلامی باشدوبرای اولین بار درتاریخ ایران حاکمیت اسلامی تشکیل وارزش های دینی ،اسلام ناب محمدی(ص) دراین کشور حاکم شد بعدازاینکه ما استقلال ،آزادی جمهوری اسلامی بدست آوردیم دشمنان ما دست برنداشتند وبه ماجنگ راتحمیل کردندومن چپندسال دراستان کردستان بودم ودراینجا خدمت می کردم وجنگ را براین کشور تحمیل کردند تا نظام نوپای اسلامی رااز پای درآوردندواستقلال وامنیت مارا بگیرند امامردم ما ومردم این استان بیش از ۵هزارشهیدتقدیم اسلام وقرآن کردندتا ایران ویکپارچگی آن بماندچقدرشهیدوجانبازدادیم وامروز وضعیت ما چیست ؟ آن روزی که دشمنان به کشورما حمله کرده بودندما از سلاح های دفاعی برای اینکه از ملت وناموسمان دفاع بکنیم برخوردارنبودیم اما امروز نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران دراوج اقتداراست من بعنوان نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) دروزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح کشورعرض میکنم که مردم شریف کردستان نیروی مسلح ما برای حفظ  ،استقلال ،امنیت  وناموس این مرزوبوم این کشوردراوج اقتداراست.

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپورافزود:مابرای اولین باردرتاریخ ایران هواپیمایی نظامی جنگنده ، کشتی وناوجنگی تولید کردیم وبرای اولین باردرتایخ ایران موشک های تولید کردیم که بنابه فرمایشات مقام معظم رهبری اگرسرانرژیم  اشغالگرقدس غلط اضافی بکنندماتلآویو وحیفارا با خاک یکسان می کنیم ومابرای اولین بار هواپیماهای بدون سرنشین وماهواره های تولید کردیم  که کاملاٌ بومی وایرانی است با مهواره سیمرغ وبطور همزمان سه ماهواره به فضا پرتاب شد از نظرمسائل علمی  ومسائل نظامی پیشرفت کرده ایم اما خواهران وبرادران اینهای که عرض کردم برای حفاظت ازاستقلال وامنیت کشوراست.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح گفت: درکنار اقتدارنظامی ودفاعی ما نیازمند به این هستیم که یکپارچه درصحنه حضورداشته باشیم ودرمسائل سیاسی واجتماعی مشارکت کنیم  انتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری درپیش است یکی از مظاهر اقتداروامنیت این کشورمشارکت عمومی است امروز من عرض می کنم اگرآن روزبیگانگان به کشورما حمله کردندزن ومرد ، پیروجوان همه وظیفه خودمان می دانستیم تا از کشور،ناموس ، استقلال وامتیت مان دفاع کنیم امروز نیز حضوردرانتخابات به مانندحضوردرمیدان جنگ است واین را من عرض می کنم علما ، نماینده ولی فقیه دراستان،نماینده مجلس خبرگان وعلمای بزرگواراهل سنت حضوردارندمن بعنوان یک روحانی می گویم که همه هم همین نظر را دارندکه شرکت درانتخابات ، به مانند نماز واجب است هم واجب شرعی است وهم واجب ملی است وتکلیف ملی است با این تفاوت اگرنماز را به موقع نخوانیم میتوانیم قضایش را بجا بیاوریم اما اگردرتکلیف شرعی وملی ودرصحنه انتخابات مشارکت نکنیم جای قضا وجود نداردهمه وهمه باهم در روز انتخابات شرکت می کنیم ورای می دهیم وحضورحداکثری این پیام را به دشمنان ما می دهدکه مردم از استقلال، امنیت وآزادی وجمهوری اسلامی کشورخودشان حمایت می کنندوچرا دشمنا می گویند درانتخابات شرکت نکنید همان دشمنانی که به کشور ما حمله کردندمی خواهند استقلال مارا بگیرنو ودرصحنه نباشیم وامنیت ما ازبین برودبنابراین حضورومشارکت حداکثری درانتخابات را برخودمان فرض بدانیم وحضورپیدا بکنیم.

حجت الاسلام والمسلمین آقاجانپوربااشاره به وضعیت غزه ومردم مظلوم فلسطین عنوان کرد:اینها به ناحق از سرزمین خود رانده شده اندوخانه وکاشانه شان را برسرشان خراب کردند می گفتند ما می خواهیم استقلال داشته باشیم وحاکمیت مان مربوط به خودمان باشد اما نظام سلطه وایادی آنان، آنهارا ازکشورشان بیرون راندند وامروز که می خواهند سرزمین خودشان را باز پس گیری بکنندپاسخ اینها بمب ، موشک وقطعه قطعه شدن زنان وکودکان بی گناه است کسانی که دم از حقوق بشرمی زنندامروز آمریکا وکشورهای اروپایی وسران نظام سلطه پشت سر اسرائیل جنایتکارندوعلنی هم می گویندما از جنایتکاران حمایت می کنیم امروزتقابل بین جبهه حق وباطل است یک جبهه یزیدویزیدان است وجبهه دیگرحسین وحسینیان است یزیدیان امروز آمریکا، کشورهای اروپایی واربابان نظام سلطه اندکه خواسته های نامشروع خودشان رامیخواهند برکشورها وملت ها تحمیل کنندو می گوین اگرتسلیم نشوید بمب،موشک وکشته شدن است وجبهه حق موضعش چیست ؟ من پاسخ امام حسین(ع) میگویم آن روزی که به ایشان پیسشنهاد کردندحسین تسلیم شوید تا زنده بمانی وزنان بچه هایت را به اسارت نبرندوپاسخ حسین (ع) این بود که هیهات من ذله  وامروز موضع ماهمان موضع حق است وموضع ما وجبه ما حسین وحسینیان درمقابل نظام سلطه است وماهرگززیربار ذلت نمی رویم واقتدارما به این است که درصحنه باشیم.

 

 

 

لینک کوتاه : https://avaye-amin.com/?p=1545

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.